Bridges. En gemensam föreläsningsserie för de svenska instituten i Athen och Rom

Cecilia Olovsdotter: ”The eternal cycle of Roman victory: Victoria and the conquest of the world in the visual culture of the Roman Empire (and beyond)”

2023-05-24


De svenska instituten i Athen och Rom välkomnar er till nästa föreläsningen i serien Bridges.

Cecilia Olovsdotter, Svenska institutet i Rom, kommer att hålla en föreläsning med titeln

The eternal cycle of Roman victory: Victoria and the conquest of the world in the visual culture of the Roman Empire (and beyond).

Föreläsningen ges i hybridformat, med fysisk närvaro på Svenska institutet i Rom, Via Omero 14, och digitalt via Zoom, tisdag den 30 maj, 2023, kl. 18 (Rom/Sverige) kl. 19 (Athen)

An­mä­lan för fy­sisk när­va­ro görs till eventi@isvroma.org

Zoomlänk
Meeting ID: 879 0617 5602
Passcode: 286325

Bifogade filer: flyerabstrakt


Utskriven: 2024-04-13
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=829&export=html