Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Arkeologi i Grekland (7,5 hp)

Kurs på grundnivå, VT 2023

2023-03-15


Upptäck Greklands förhistoria!

Kursen är en introduktion till arkeologi i Grekland och vänder sig till studenter inom humaniora. Kursen ger en grundläggande förståelse för det antika Greklands arkeologi och omfattar studier av arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar från olika tidsperioder. Temat för vårens kurs är den grekiska förhistorien. Kursen är förlagd till Stockholm och Athen med exkursioner till olika viktiga arkeologiska platser från den grekiska förhistorien.

Kursen ges i samarbete med Svenska institutet i Athen och är i delar fysiskt ansträngande. Antalet platser är mycket begränsat. Antagna studenter erhåller ett stipendium från Svenska institutet i Athen för täckande av merkostnader.

Kursen ges på halvfart under terminsperiod 2. Vistelsen till Grekland är prelimärt planerad till v. 13-14, 2023. Kursen inleds och avslutas på Stockholms universitet.

Behörig att söka är studenter med minst 60 hp i något humanistiskt ämne. Ansökan görs på antagning.se. Ett obligatoriskt motivationsbrev (max. 450 ord) som laddas upp på antagningens hemsida skall också skickas till vaidilute.bjerregaard@ark.su.se. Sista ansökningsdag är 17/10-2022.  

Bi­fo­ga­de fi­ler: Ut­lys­ning


Utskriven: 2023-09-22
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=789