Bridges. En gemensam föreläsningsserie för de svenska instituten i Athen och Rom

Eva Rystedt: "Greek and Roman imagery: Taking a wide view of a large theme"

2023-02-28


De svenska instituten i Athen och Rom har nöjet att presentera den gemensamma föreläsningsserien Bridges.

Eva Rystedt, Lunds universitet, kommer att hålla en föreläsning med titeln

Greek and Roman imagery: Taking a wide view of a large theme.

Föreläsningen ges i hybridformat, med fysisk närvaro på Svenska institutet i Athen, Mitseon 9, och digitalt via Zoom, torsdagen den 16 mars, 2023, kl. 18 (Rom/Sverige) kl. 19 (Athen)

Välkomna!

Bifogade filer: Flyer

Anmäl dig här för att delta


Utskriven: 2024-04-13
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=780&export=word