Workshop: New Currents in Ancient Water Studies ΙΙI

2022-10-10


Svenska institutet i Athen och Frontinus Gesellschaft arrangerar workshoppen 

NEW CURRENTS IN ANCIENT WATER STUDIES III.

Tisdag 15 November, 2022, kl 16.00– 20.00 (grekisk tid) med fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom.

Deltagare måste förregistrera sig på conferences.sia.gr.

Bifogade filer: Poster, Program


Utskriven: 2024-04-13
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=717&export=print