Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

“Orient and Occident”, 1922. Excavations at Asine and a Swedish Institute – Athens, Constantinople, Rome, Smyrna?

Föredrag av Frederick Whitling

2022-06-16


Välkomna till ett föredrag av Frederick Whitling, Svenska institutet i Athen, med titeln 

“Orient and Occident”, 1922. Excavations at Asine and a Swedish Institute – Athens, Constantinople, Rome, Smyrna?

Onsdag 22 juni, 2022, kl 19.00 (Athen) med fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom.

An­mä­lan för fy­sisk el­ler di­gi­tal när­va­ro görs till swedinst@sia.gr (ob­li­ga­to­risk re­gi­stre­ring).

Varmt välkomna!

Bifogade filer: Flyer, Abstract

Det svenska arbetslaget vid utgrävningarna i Asine, hösten 1922. Axel W. Perssons bildsamling, Uppsala.


Utskriven: 2022-12-08
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=689