Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Athens Greek Religion Seminar

Björn Forsén: "Cults and Identities in Arcadian Mainalia"

2022-05-26


Väl­kom­na till ett fö­re­drag av Björn Forsén, Helsingfors universitet, med ti­teln Cults and Identities in Arcadian Mainalia.

Tis­dag 7 juni, 2022, kl 17.00 (Athen) med fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom. 

An­mä­lan för fy­sisk närvaro görs till swedinst@sia.gr (ob­li­ga­to­risk re­gi­stre­ring). Anmälan för digitalt deltagande via Zoom görs på Eventbrite.

Bifogade filer: Flyer, abstract


Utskriven: 2024-07-22
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=681