Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Athens Greek Religion Seminar

Sabine Neumann: "Imaginary Gods – The Cults of the Greco-Egyptian Deities in Athens"

2022-04-29


Väl­kom­na till ett fö­re­drag av Sabine Neumann, Saxo-institutet, Köpenhamns universitet, med ti­teln Imaginary Gods – The Cults of the Greco-Egyptian Deities in Athens.

Tis­dag 17 maj, 2022, kl 17.00 (Athen) med fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom.

An­mä­lan för fy­sisk närvaro görs till swedinst@sia.gr (ob­li­ga­to­risk re­gi­stre­ring). Anmälan för digitalt deltagande via Zoom görs på Eventbrite.

Bifogade filer: Flyer, abstrakt

Shared altar for Isis, the Nymphs, Hermes, Aphrodite, and Pan. South slope, Acropolis of Athens.
Photo: S. Neumann


Utskriven: 2023-12-01
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=675