Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Athens Greek Religion Seminar

Sylvain Lebreton: "Ancient Greek Polytheism and Divine Epithets: The Case of Zeus in Attica"

2022-04-04


Väl­kom­na till ett fö­re­drag av Sylvain Lebreton, Jean Jaurès universitet, Toulouse, med ti­teln Ancient Greek Polytheism and Divine Epithets: The Case of Zeus in Attica.

Tis­dag 19 april, 2022, kl 17.00 (Athen) med be­grän­sad fy­sisk när­va­ro på Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen och di­gi­talt via Zoom. 

An­mä­lan för fy­sisk el­ler di­gi­tal när­va­ro görs till swedinst@sia.gr (ob­li­ga­to­risk re­gi­stre­ring).

Bifogade filer: Flyer, abstrakt

Dedication to Zeus Epiteleios Philios, Ny Carlsberg Glyptotek


Utskriven: 2023-11-30
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=664