Intresseanmälan tematisk kurs på avancerad nivå vid SIA 2023

2022-03-08


Svenska institutet i Athen inbjuder institutioner i Sverige att anmäla intresse för att ge en tematisk kurs på avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap vid Svenska institutet i Athen under läsåret 2023.

Kursen ska ha en tydlig tvärvetenskaplig inriktning och knyta an till Institutets uppdrag och verksamhet samt ämnesmässigt vara av en sådan karaktär att den måste ges på plats i Athen.

Kursen om 7,5 hp med plats för tio studenter ges i samarbete med Institutets personal.

Sista dag för intresseanmälan är den 1 april 2022.

Bifogad fil: Intresseanmälan tematisk kurs vid SIA 2023


Utskriven: 2024-05-18
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=652&export=print