Svensk fältarkeologi i Grekland

Ann-Louise Schallin, "Berbati och Midea"

2022-03-02


Svenska institutet i Athen & Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bjuder in till den femte föreläsningen i en serie om svensk fältarkeologi i Grekland: "Berbati och Midea", av professor Ann-Louise Schallin, Stockholms universitet.

Föreläsningen äger rum på Zoom (länk) onsdagen den 9 mars 2022, 19.00–20.00 (svensk tid) / 20.00–21.00 (grekisk tid).

Varmt välkomna!

Filer: Flyer

Mideas akropol. Foto: Katie Demakopoulou.


Utskriven: 2024-04-19
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=649&export=word