Doktorandtjänst i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet

2022-01-19


Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i antikens kultur och samhällsliv. Sista ansökningsdag är 2022-02-15.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet:

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund:

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Till ansökan ska bifogas:

OBS! Alla dokument (uppsatser, artiklar, projektplan) ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Läs om tjänsten och gör din ansökan här.

Ytterligare information om doktorandtjänsten och ansökningsförfarandet ges på ett digitalt möte den 28 januari kl. 15.00. Anmälan till mötet sker genom susanne.gustafsson@ark.lu.se


Utskriven: 2024-07-22
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=619&export=html