Svensk fältarkeologi i Grekland

Robin Rönnlund, "Vlochos"

2021-12-06


Svenska institutet i Athen & Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bjuder in till den fjärde föreläsningen i en serie om svensk fältarkeologi i Grekland: Vlochos av Robin Rönnlund, SIA & Thessaliens universitet

Föreläsningen äger rum på Zoom onsdagen den 8 december 2021, 20.00–21.00 grekisk tid / 19.00–20.00 svensk tid.

Ni hittar länken på http://athenvannerna.se/.

Varmt välkomna!

Filer: Flyer


Utskriven: 2023-12-07
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=596&export=print