Svensk fältarkeologi i Grekland

Michael Lindblom, "Malthi"

2021-11-23


Svenska institutet i Athen & Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bjuder in till den tredje föreläsningen i en serie om svensk fältarkeologi i Grekland: Malthi av Michael Lindblom, Uppsala universitet. 

Föreläsningen äger rum på Zoom onsdagen den 1 december, 2021, 20.00-21.00 grekisk tid / 19.00-20.00 svensk tid.

Ni hittar länken på http://athenvannerna.se/.

Varmt välkomna!

Filer: Flyer


Utskriven: 2024-04-13
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=585&export=word