Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Gustav Karlsson Lectures on Byzantine Culture and Literature

Ingela Nilsson: "A man of war, a man of letters: John Axouch at the Komnenian Court"

2021-11-05


Svens­ka in­sti­tu­tet i Athen & Svenska forskningsinstitutet i Istanbul bju­der in till Gustav Karlsson Lectures on Byzantine Culture and Literature 2021.

Väl­kom­na till ett fö­re­drag av In­g­e­la Nils­son, Upp­sa­la uni­ver­si­tet & Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, med ti­teln  

A man of war, a man of letters: John Axouch at the Komnenian Court.

Torsdag 11 november, 2021
19:00 (Istanbul), 18:00 (Athen), 17:00 (Stockholm).

Del­ta­ga­re mås­te för­re­gi­stre­ra sig till event@sri.org.tr.

Bifogade filer: Poster


Utskriven: 2024-04-19
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=568