Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Corpus Vasorum Antiquorum

Volym 5

2020-11-19


Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) är en serie kataloger av framför allt antik målad grekisk keramik i samlingar över hela världen. Den påbörjades 1922 och sedan dess har runt 400 volymer utkommit. De svenska volymerna publiceras av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien från1980. 

CVA Sverige volym 5 har just utkommit och kan köpas på https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-SE/article/3966/corpus-vasorum-antiquorum-5, pris 233 kr.

Flera av de äldre volymerna kan beställas på:

http://www.vitterhetsakad.se/publikationer/serier/Corpus_Vasorum_Antiquorum


Utskriven: 2024-06-14
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=400