Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Nordiska Biblioteket i Athen söker en bibliotekarie

2020-06-16


Det Nordiske Biblioteket i Athen er et fagbibliotek for arkeologi og antikkens kultur. Biblioteket drives av de fire nordiske instituttene i Athen og inneholder litteratur først og fremst innenfor klassisk arkeologi, historie og filologi. Samlingene består av cirka 40 000 bind. Biblioteket ligger i distriktet Makrigianni sentralt i Athen, i nærheten av de nordiske instituttene. Biblioteket ledes av et styre bestående av direktørene for de fire nordiske instituttene. Biblioteket drives av to ansatte, hvorav en er administrativt ansatt og en er bibliotekar. Biblioteket anvendes først og fremst av forskere og studenter fra Norden, Hellas og andre land. Det finnes 33 studieplasser på biblioteket.

Det Nordiske Biblioteket i Athen søker nå:

En bibliotekar i heltidsstilling – betingelser ifølge greske lover og reguleringer for arbeidsliv.

Bibliotekaren skjøtter sedvanlige bibliotekaroppgaver og deltar i alle deler av den daglige driften. Bibliotekaren rapporterer til lederen for bibliotekstyret, som er direktør ved ett av de nordiske instituttene.

Vi forutsetter at den som tilsettes har formell utdannelse som bibliotekar, og at vedkommende behersker engelsk. Søkere som behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig vil bli foretrukket. Kjennskap til gresk språk vil telle positivt.

Yrkeserfaring fra bibliotek, eller forskningserfaring fra et område relevant for biblioteket, vil også telle positivt. Kunnskap om antikkens kultur og samfunnsliv er meritterende. Den som tilsettes bør være serviceinnstilt, ha gode samarbeidsevner og sosial kompetanse.

Alle interesserte, uansett alder, kjønn, religion eller etnisk tilhørighet oppmuntres til å søke. Men styret mener at stillingen vil passe særlig bra for en nyutdannet nordisk bibliotekar som ønsker å tilbringe noen år i Athen og Hellas. Derfor vil det være mulig å tilsettes både i tidsbegrenset stilling hvis søkeren ønsker det, eller i permanent stilling. Lønnen vil stort sett bli den samme.

Tjenesten tiltredes 1. oktober 2020, eller snarest deretter.

Ytterligere informasjon om det Nordiske Biblioteket i Athen finnes på bibliotekets nettside www.norlib.gr. Spørsmål om arbeidets innhold stilles til biblioteket via e-post: library@norlib.gr eller telefon +30 210 9249210.

Spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår stilles til Professor Jorunn Økland, direktør for det Norske Instituttet i Athen, per telefon, +30 210 9231351, eller per e-post: jorunn.okland@uib.no.

Søknad med vedlegg (CV, vitnemål, attester og referanser, eksempelvis telefonnummer til maks tre personer) sendes elektronisk i pdf-format til: library@norlib.gr

Søknad kan også sendes til: Nordic Library at Athens (Att. Patrick Talatas), Kavalloti 7, Makrigianni, GR-11742 Athens, Greece.

Siste ansøkningsdag: 15. juli 2020.

Bifogad handling: Utlysning av tjänst


Utskriven: 2024-07-14
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=359