Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

2018-04-27


TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som biträdande direktör vid Institutet för en tid av två år att tillträdas den 1 februari 2019 eller enligt överenskommelse. Förordnandet kan förlängas med två år under förutsättning att den som innehar tjänsten inte förordnats på den vid ett tidigare tillfälle. Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår forskning, administration och undervisning. Lön efter överenskommelse.

Institutet kan, om så önskas, ansöka om ett s.k. utsändningsintyg åt tjänsteinnehavaren, vilket innebär att anställningen sker i Sverige och i enlighet med svenskt reglemente. Om ett sådant intyg inte beviljas, kommer anställningen att ske i Grekland i enlighet med de regler som gäller där.

Arbetsuppgifter
Behörighetskrav

Doktorsexamen i ett ämne som speglar institutets verksamhet. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av tjänsten fästes stor vikt vid sökandens plan för forskning vid institutet och utvecklingen av dess verksamhet. Vidare bedöms till lika delar den redovisade graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet. Kunskaper i nygrekiska är en betydande merit men inte en förutsättning för att erhålla tjänsten. Övrig skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna beaktas.

Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare på adress michael.lindblom[at]antiken.uu.se senast den 8 juni 2018.

Sökande skall i sin ansökan inkludera:

På anmodan skall högst fem av de vetenskapliga och övriga skrifter som sökanden önskar åberopa skickas till styrelsens sekreterare.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Institutets direktör, Jenny Wallensten, tel. +30-210-9232102, jenny.wallensten[at]sia.gr
Styrelsens sekreterare, Michael Lindblom, tel. 018-4717553, michael.lindblom[at]antiken.uu.se
2018-04-23


Utskriven: 2023-09-22
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=348