Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Textilkonst i sidenstaden Soufli

Ett centrum för studenter från Konstfack och Athens School of Fine Arts

2020-05-19


Den lilla staden Soufli i Norra Grekland låg längs Sidenvägen och var under 1800-talet ett viktigt europeiskt centrum för sidenproduktion. Soufli producerar fortfarande siden, från larv och kokong till färdigt tyg, och i denna traditionsrika miljö sammanför det Svenska Institutet i Athen studenter från Konstfack i Stockholm och studenter från motsvarande institution i Athen, Athens School of Fine Arts. Studenterna och deras lärare möts under en vecka i ett gemensamt projekt om siden, vilket resulterar i en utställning. Studenterna bor tillsammans i Soufli. Genom studiebesök och seminarier lär de sig att förstå produktion och material och inspireras av en unik miljö och dess avancerade hantverk.

Ett stort tack till alla lokala aktörer som på olika sätt bidragit och stött institutets siden-projekt i Soufli:


Utskriven: 2024-05-18
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=343