Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska institutet i Athen (15 hp)

Kurs på avancerad nivå, HT 2020

2020-03-19


Studera antika grekiska arkeologiska lämningar på plats!

Kursen syftar till att fördjupa studenters förståelse av det antika Greklands förhistoriska och historiska arkeologi. Genom exkursioner, föreläsningar och biblioteksstudier fördjupar du dina kunskaper om arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar på plats i Grekland. 

Kursen är i delar fysiskt ansträngande. Antagna studenter erhåller ett stipendium om 15 000 kronor från Svenska institutet i Athen för täckande av merkostnader. Platsantalet är begränsat. Kursen är 9 veckor lång och ges under höstterminens första del.

Behörig att söka är den som har Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs, 30 hp. Ansökan görs på antagning.se. Ett motivationsbrev (max. 450 ord) som laddas upp på antagningens hemsida skall också skickas till anne.hofmann@su.se. Sista ansökningsdag är 15/4-2020.

Bifogade filer: Affisch


Utskriven: 2024-07-16
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=220