Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

STIPENDIUM TILL JIMMIE HEMSTRÖMS MINNE VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

2018-12-05


Jimmie Hemström, student vid Stockholms och Uppsala universitet och återkommande deltagare i Svenska institutets i Athen kurser och utgrävningar, lämnade oss i februari 2018, alldeles för tidigt. För att hedra en uppskattad student, kollega och vän startades en insamling i hans namn, tänkt att skapa stipendier för studenter som vill bedriva studier i Grekland. Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre resestipendier till Jimmie Hemströms minne att användas under 2019.

Studenter och forskarstuderande vid svenska universitet samt svenska studenter och forskarstuderande vid utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans. Stipendierna tillfaller i första hand grundut- bildningsstudenter och i andra hand doktorander. Arbete i fält eller museisamlingar premieras framför biblioteksarbete.

Varje stipendium uppgår till 12 000 kr och är tänkt att täcka resor och uppehälle. Om fältarbetet ligger i Athen med omnejd erbjuds stipendiaten även boende på Svenska institutet i Athen i mån av plats.

Stipendiaten förväntas hålla direktören underrättad om arbetets framskridande samt efter genomfört arbete författa en kort artikel till tidskriften Hellenika

Sökande skall i ansökan bifoga:

  1. Redogörelse för projektet (m 1 sida).
  2. Forskningsplan för stipendietiden (max. 1 sida).
  3. Motivering av behov för vistelsen i Grekland (m 1 sida).
  4. Curriculum vitae (m 2 sidor).

I ansökan skall uppges önskad tidpunkt för vistelsen. Önskan kan i viss mån behöva anpassas efter rumstillgänglighet. 

Den utskrivna ansökan ställs till Styrelsen för Svenska institutet i Athen och skall vara sekreteraren Michael Lindblom tillhanda senast den 14 januari 2019 under adress: Svenska institutet i Athen, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.

Ansökan skall dessutom skickas via mail som ett dokument (pdf) till styrelsens sekreterare, Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se

Uppsala 2018-11-27

Bifogad fil: Utlysning .pdf


Utskriven: 2024-06-14
Från sidan: Svenska institutet i Athen
https://www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?tid=158