Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Svenska institutet i Athen

Om Institutet

Styrelsen

2020-04-30


Det Svenska institutet i Athen är en privat stiftelse som främst finansieras av det svenska Utbildningsdepartementet. Sveriges regering utser Stiftelsens ordförande liksom dess revisor för årsredovisningen.

Institutets address i Sverige:
Stiftelsen Svenska institutet i Athen
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Personal: Kristina Björksten-Jersenius

Telefon: (+46) 8 662 19 40
Fax: (+46) 8 665 31 33
E-postadress: sia[at]medelhavsinstituten[dot]se

Svenska institutet i Athens styrelseledamöter, 2021-2023

Ordförande Ruth Jacoby
ruth.evelyn.jacoby[at]gmail[dot]com
Skattmästare Staffan Bengtsson
Sekreterare Jenni Hjohlman
Fil.dr., Publikationsansvarig, Vitterhetsakademien
jenni.hjohlman[at]vitterhetsakad[dot]se
Styrelseledamöter

Gunnel Ekroth
Professor, Antikens kultur och samhällsliv
Uppsala universitet
gunnel.ekroth[at]antiken.uu[dot]se

Kristian Göransson
Universitetslektor, Antikens kultur och samhällsliv
Göteborgs universitet
kristian.goransson[at]gu[dot]se

Henrik Gerding
Docent, Antikens kultur och samhällsliv
Lunds universitet
henrik.gerding[at]klass.lu[dot]se

Ann-Louise Schallin
Professor, Antikens kultur och samhällsliv
Stockholms universitet
ann-louise.schallin[at]antiken.su[dot]se

Dennis Searby
Professor i grekiska, Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet

denis.searby[at]su[dot]se

Alexandra Fried
Universitetslektor i konst- och bildvetenskap, Inst. för kulturvetenskaper
Göteborgs universitet
alexandra.fried[at]gu[dot]se

Peder Flemestad
Doktorand, Antikens kultur och samhällsliv
Lunds universitet
peder.flemestad@hist.lu.se

Kjell Weinius
Svenska klassikerförbundet
kjell.weinius[at]telia[dot]com


Utskriven 2022-06-27
Från sidan Svenska institutet i Athen
www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?aboutid=37