Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Svenska institutet i Athen

Om Institutet

Personal

2020-04-28


Personal på Svenska institutet i Athen

Direktör

Jenny Wallensten, FD, Docent
jenny.wallensten[at]sia[dot]gr
Academia

Biträdande direktör

Frederick Whitling, FD
assistant.director[at]sia[dot]gr
Academia

Administratör och kultursekreterare

Eleni Androvic
eleni.androvic[at]sia[dot]gr

Administratör

Katerina Gabierakis
katerina.gabierakis[at]sia[dot]gr

Redovisningsansvarig i Stockholm

Kristina Björk­sten-Jer­se­nius
sia[at]medel­havsin­sti­tuten[dot]se

Ansvarig för bibliotek och publikationsutbyte

Frederick Whitling, FD
library[at]sia[dot]gr

Intendent i Kavalla

Elisabeth Gullberg
kavallahuset[at]sia[dot]gr

Bibliotekarie i Kavalla

Thomas Thomell
thomas.thomell[at]sia[dot]gr

Innehavare av institutets stipendium

Julian Wareing (sep-dec, 2020)
ju­lian.ware­ing[at]gmail[com]

Pet­ter Spjut (sep, 2020)
pet­ter.spjut[at]teol[dot]uu.se

Mötesplats Medelhavet- COMMON GROUND: En plattform för svensk arkeologisk forskning i Grekland

Jenny Wallensten, FD – Direktör
jenny.wallensten[at]sia[dot]gr

Anne Ingvarsson, FD – Koordinator
anne.ingvarsson[at]gustavianum.uu[dot]se

Gunnel Ekroth, Professor – Vetenskaplig kommitté
gunnel.ekroth[at]antiken.uu[dot]se

Gullög Nordquist, Professor Emerita
gullog.nordquist[at]arkeologi.uu[dot]se

Patrik Klingborg, FD
patrik.klingborg[at]sia[dot]gr

Robin Rönnlund, FD
robin.ronnlund[at]sia[dot]gr

Arto Penttinen, FD
arto.penttinen[at]sia[dot]gr

Monica Nilsson, FD
monica.nilsson[at]sia[dot]gr

Ka­te­rina Ga­bier­akis
ka­te­rina.ga­bier­akis[at]sia[dot]gr

Hans Liss, Databasutvecklare
Hans[at]liss[dot]nu

Forskare aktiva vid institutet

Projektledare för den svenska delen av utgrävningarna på Midea, Argolis
Ann-Louise Schallin, FD, Associate Professor
ann-louise.schallin[at]antiken[dot]su.se

Projektledare för undersökningarna i och omkring Asea i Arkadien
Jeannette Forsén, FD, docent
jeannette.forsen[at]gmail[dot]com

Projektledare för den svenska delen av det arkeologiska projektet Hermione: A Model City?
Jenny Wallensten, FD
jenny.wallensten[at]sia[dot]gr

Direktör för den svenska delen av utgrävningarna i Chania, Kreta
Ann-Louise Schallin, FD, Professor
ann-louise.schallin[at]antiken[dot]su.se

Projektledare för "The Malthi Mapping Project"
Michael Lindblom, FD
michael.lindblom[at]antiken.uu[dot]se

Direktör för utgrävningarna i Kalaureia, Poros
Arto Penttinen, FD
arto.penttinen[at]sia[dot]gr

Projektledare för den svenska delen av fältarbetet i Vlochos, Thessalien
Robin Rönnlund, FD
robin.ronnlund[at]sia[dot]gr


Utskriven 2022-06-27
Från sidan Svenska institutet i Athen
www.sia.gr/sv/sx_PrintPage.php?aboutid=36