Barbro Oshers jubileumsstipendier vid Svenska institutet i Athen

Publicerad: 2023-03-23

sia logo v

Svenska institutet i Athen (SIA) verkar inom forskning, utbildning och kultur. Kärnverksamheten utgörs av arbete inom det antika Greklands arkeologi och historia, men Institutets profil har under senare år breddats avsevärt till att inkludera greklandsrelaterade ämnen inom samhällsvetenskap likaväl som humaniora. Institutet har även till uppdrag att främja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Svenska institutet i Athen grundades 1948 och firar därmed 75-årsjubileum under 2023. Som ett led i firandet av jubileet utlyses härmed två Barbro Oshers jubileumsstipendier vid Svenska institutet i Athen, à 25 000 SEK. I stipendiet ingår även en veckas logi vid Svenska institutet i Athen. Stipendierna riktar sig till doktorander och forskare inom Institutets vetenskapliga verksamhetsområden, liksom konstnärliga utövare. Stipendierna kan utlysas tack vare generöst stöd från The Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

Behöriga att söka är doktorander och forskare vid svenska universitet samt svenska doktorander och forskare knutna till utländska lärosäten. Konstnärliga utövare skall vara verksamma i Sverige sedan minst 10 år. Inom forskning ges visst företräde för sökande från Antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande universitetsämne, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans för Institutets verksamhet.

Sökande skall i ansökan bifoga:
1. Redogörelse för forskningsprojektet inkluderande syfte, frågeställningar, metod och materialbeskrivning, alternativt redogörelse för det konstnärliga projektets syfte och utförande. Ange även i förekommande fall handledare (max. 2 sidor).
2. Arbetsplan (max. 1 sidor).
3. Curriculum vitae.

Resultatet kommer att meddelas senast den 31 augusti 2023 och stipendierna kommer att delas ut under en ceremoni i Athen i november 2023. Resultaten skall redovisas i form av en skriftlig rapport samt genom föreläsningar/presentationer öppna för allmänheten i Sverige och/eller Grekland under höstterminen 2024.

Ansökan skall vara Institutets sekreterare tillhanda senast den 30 april 2023: jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se 

Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.

Bifogad fil: Utlysning

Nyheter/ Meddelande

Glad Påsk

Glad Påsk

2024-05-01

Svenska institutets direktör och de anställda önskar er en... Glad Påsk Happy Easter Καλό...

Athenvännernas stipendium för forskningsstudier i Grekland

Athenvännernas stipendium för forskningsstudier i Grekland

2024-02-23

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter...

Stora Forskningsstipendiet VT 2025 vid Svenska institutet i Athen

Stora Forskningsstipendiet VT 2025 vid Svenska institutet i Athen

2024-02-23

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets stora forskningsstipendium...

Julhälsning

Julhälsning

2023-12-20

Svenska institutets direktör och personal önskar er... God Jul & Gott Nytt År Kαλά Χριστούγεννα...

Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå

Athenvännernas stipendium för studenter på grundnivå

2023-12-13

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kronor. Stipendiet...

MINDRE FORSKNINGSSTIPENDIER 2024/2025 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

MINDRE FORSKNINGSSTIPENDIER 2024/2025 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

2023-11-29

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forskningsstipendier för...

STORA FORSKNINGSSTIPENDIER 2024/2025 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

STORA FORSKNINGSSTIPENDIER 2024/2025 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

2023-11-29

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed Institutets två stora forskningsstipendier...

Svenska institutet i Athen firar 75-årsjubileum!

Svenska institutet i Athen firar 75-årsjubileum!

2023-10-25

Varmt välkomna till institutets 75-årsjubileum, den 15 november, i Athen! Firandet äger rum i Akropolismuseets...

×
×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera