VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN, 2022

Publicerad: 2021-08-26

siteicon

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed ett vikariat som biträdande direktör vid Institutet för en tid av totalt tio månader att tillträdas den 1 februari 2022.

Anställningen kan, beroende på vad som passar sökanden bäst, förläggas antingen till perioden 1 februari 2022 till 30 november 2022 eller delas upp i två block, 1 februari till 30 juni 2022 samt 1 september 2022 till 31 januari 2023. Vid en uppdelning i två perioder kan eventuellt intresse gällande anställning enbart första eller andra halvan diskuteras med direktören.

Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår undervisning, administration och forskning. Lön efter överenskommelse. Enligt stadgarna är Institutets uppgift att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Arbetsuppgifter:

  • ansvara för institutets biblioteksärenden, nyanskaffningar av böcker samt att hålla i kontakterna med de forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands som institutet byter publikationer med.
  • vara direktören behjälplig med att förvalta, ordna och uppdatera primärdokumentationen från svenska arkeologiska projekt i samarbete med projektledare och grekiska myndigheter.
  • vara direktören behjälplig med att planera och genomföra kurser tillsammans med övrig personal vid institutet.
  • ta initiativ till, söka finansiering till och aktivt delta i arrangemang som faller inom ramen för institutets uppdrag.
  • utföra egen forskning som faller inom ramen för institutets verksamhet.
  • vid behov handha administrativa och andra uppgifter inom Institutets verksamhet som direktören delegerar.

Behörighetskrav:

Doktorsexamen i ett ämne som speglar institutets verksamhet. Utmärkt skriven och talad svenska samt goda kunskaper engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder:

Vid tillsättning av tjänsten fästes lika vikt vid graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskriva arbetsuppgifterna.

Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

  • Redogörelse över planerad forskning (max 1 sida).
  • Redogörelse för sökandens vetenskapliga, pedagogiska och administrativa verksamhet och skicklighet (max 3 sidor).
  • CV inklusive fullständig förteckning över vetenskapliga arbeten och övriga publicerade skrifter.
  • Eventuella övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare Jenni Hjohlman senast den 20 september 2021.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Institutets direktör, Jenny Wallensten, tel. +30-210-9232102, jenny.wallensten@sia.gr

Styrelsens sekreterare, Jenni Hjohlman, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se.

Stockholm den 17 augusti 2021

Nyheter/ Lediga tjänster

Det Nordiska Biblioteket i Athen söker senior bibliotekarie/akademisk bibliotekarie

Det Nordiska Biblioteket i Athen söker senior bibliotekarie/akademisk bibliotekarie

2024-06-10

Det Nordiska Biblioteket i Athen är ett fackbibliotek för arkeologi och antikens kultur. Biblioteket...

Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen

Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen

2022-02-25

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som biträdande direktör...

Doktorandtjänst i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet

Doktorandtjänst i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet

2022-01-19

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i antikens...

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN, 2022

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN, 2022

2021-08-26

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet...

Nordiska Biblioteket i Athen söker en bibliotekarie

Nordiska Biblioteket i Athen söker en bibliotekarie

2020-06-16

Det Nordiske Biblioteket i Athen er et fagbibliotek for arkeologi og antikkens kultur. Biblioteket drives...

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

2018-04-27

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Redaktör för publiceringsverksamheten vid Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom

Redaktör för publiceringsverksamheten vid Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom

2016-05-24

BAKGRUND Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom har sedan många år en väletablerad...

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN, 2017

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN, 2017

2016-03-08

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

×
×

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera