en el sv

Textilkonst i sidenstaden Soufli

Ett centrum för studenter från Konstfack och Athens School of Fine Arts

Publiserad: 19/05/2020

Den lilla staden Soufli i Norra Grekland låg längs Sidenvägen och var under 1800-talet ett viktigt europeiskt centrum för sidenproduktion. Soufli producerar fortfarande siden, från larv och kokong till färdigt tyg, och i denna traditionsrika miljö sammanför det Svenska Institutet i Athen studenter från Konstfack i Stockholm och studenter från motsvarande institution i Athen, Athens School of Fine Arts. Studenterna och deras lärare möts under en vecka i ett gemensamt projekt om siden, vilket resulterar i en utställning. Studenterna bor tillsammans i Soufli. Genom studiebesök och seminarier lär de sig att förstå produktion och material och inspireras av en unik miljö och dess avancerade hantverk.

Ett stort tack till alla lokala aktörer som på olika sätt bidragit och stött institutets siden-projekt i Soufli:

Senaste per kategori

Institutets nyheter

Forskning

Utbildning

Kultur

Publikationer

Alternativa Arkiv

Arkeologiska forskningsprojekt

Skribenter

Kalender

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies Find out more