en el sv

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska institutet i Athen (15 hp)

Kurs på avancerad nivå, HT 2020

Publiserad: 19/03/2020

Studera antika grekiska arkeologiska lämningar på plats!

Kursen syftar till att fördjupa studenters förståelse av det antika Greklands förhistoriska och historiska arkeologi. Genom exkursioner, föreläsningar och biblioteksstudier fördjupar du dina kunskaper om arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar på plats i Grekland. 

Kursen är i delar fysiskt ansträngande. Antagna studenter erhåller ett stipendium om 15 000 kronor från Svenska institutet i Athen för täckande av merkostnader. Platsantalet är begränsat. Kursen är 9 veckor lång och ges under höstterminens första del.

Behörig att söka är den som har Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs, 30 hp. Ansökan görs på antagning.se. Ett motivationsbrev (max. 450 ord) som laddas upp på antagningens hemsida skall också skickas till anne.hofmann@su.se. Sista ansökningsdag är 15/4-2020.

Ladda ner: Affisch

Senaste per kategori

Institutets nyheter

Forskning

Utbildning

Kultur

Publikationer

Alternativa Arkiv

Arkeologiska forskningsprojekt

Skribenter

Kalender

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies Find out more