en el sv

Aphidna, Attika (1894)

Publiserad: 26/11/2020

<p>Fig. 1: Karta över Aphidna (Basemap: Google maps satellitbild).</p>

Fig. 1: Karta över Aphidna (Basemap: Google maps satellitbild).

Det antika Aphidna är beläget omedelbart öster om Kosmothea i nordöstra Attika, nära Marathonslätten. Befästningar från klassisk tid är belägna på kullen Kotroni, medan ån Charadra befinner sig precis nedanför och sträcker sig mot sydväst, med en gravhög, en så kallad tumulus, på den södra sidan från den mellersta bronsåldern. Ytterligare en å, Varnavas, flyter omkring 1,5 kilometer österut. Under det sena 1800-talet mynnade bägge åarna i Marathonsjön, belägen ungefär 2,5 kilometer bort; idag har landskapet drastiskt förändrats då en dam ökat sjöns omfattning nästan ända till Kotronikullen.

Projekt

Aphidna

Senaste per kategori

Institutets nyheter

Forskning

Utbildning

Kultur

Publikationer

Alternativa Arkiv

Arkeologiska forskningsprojekt

Skribenter

Kalender

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies Find out more