en el sv

Dendra, Argolis (1926–1927, 1937, 1939, 1960, 1962–1963)

Publiserad: 29/10/2020

<p>Fig. 1: Karta över utgrävningarna i Dendra (Basemap: Google maps satellitbild).</p>

Fig. 1: Karta över utgrävningarna i Dendra (Basemap: Google maps satellitbild).

Byn Dendra ligger omkring sex kilometer öster om staden Argos i Argolis. De tidigaste resterna av bosättning under den tidigneolotiska och tidighelladiska perioden utgörs av byggnadsgrunder och spridda keramikfragment. Emellertid är platsen viktigare i arkeologiskt avseende till följd av sina begravningar från bronsåldern, vilka består av en tholosgrav, tre tumulusgravar och 16 kammargravar. På det hela taget är det en av de rikaste begravningsplatserna som är kända från mykensk tid. Antagligen var den kopplad till bosättningen i det antika Midea, belägen omkring 1,5 kilometer i sydöst, även om de flesta mykenska gravplatser har hittats närmare sina respektive bosättningar.

Projekt

Dendra

Senaste per kategori

Institutets nyheter

Forskning

Utbildning

Kultur

Publikationer

Alternativa Arkiv

Arkeologiska forskningsprojekt

Skribenter

Kalender

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies Find out more