en el sv

Om Institutet

Utbildning

Högre utbildning utgör en grundläggande del av Svenska institutets i Athen verksamhet. I samarbete med universitet och högskolor i Sverige ger Institutet universitetskurser på grund- och avancerad nivå, främst inom fältet grekisk arkeologi och historia samt relaterade områden som demokratistudier och antikreception.

Institutet organiserar även seminarier tillsammans med utbildningsprogram inom konst och musik, vilka för samman grekiska och svenska studenter.

Vidare arrangerar Institutet regelbundet fortbildningsprogram för lärare i klassiska språk, i samarbete med Svenska Klassikerförbundet.

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies Find out more