Temporary position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens, 2022

Published: 2021-08-26

siteicon

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed ett vikariat som biträdande direktör vid Institutet för en tid av totalt tio månader att tillträdas den 1 februari 2022.

Anställningen kan, beroende på vad som passar sökanden bäst, förläggas antingen till perioden 1 februari 2022 till 30 november 2022 eller delas upp i två block, 1 februari till 30 juni 2022 samt 1 september 2022 till 31 januari 2023. Vid en uppdelning i två perioder kan eventuellt intresse gällande anställning enbart första eller andra halvan diskuteras med direktören.

Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår undervisning, administration och forskning. Lön efter överenskommelse. Enligt stadgarna är Institutets uppgift att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Arbetsuppgifter:

  • ansvara för institutets biblioteksärenden, nyanskaffningar av böcker samt att hålla i kontakterna med de forskningsinstitutioner i Sverige och utomlands som institutet byter publikationer med.
  • vara direktören behjälplig med att förvalta, ordna och uppdatera primärdokumentationen från svenska arkeologiska projekt i samarbete med projektledare och grekiska myndigheter.
  • vara direktören behjälplig med att planera och genomföra kurser tillsammans med övrig personal vid institutet.
  • ta initiativ till, söka finansiering till och aktivt delta i arrangemang som faller inom ramen för institutets uppdrag.
  • utföra egen forskning som faller inom ramen för institutets verksamhet.
  • vid behov handha administrativa och andra uppgifter inom Institutets verksamhet som direktören delegerar.

Behörighetskrav:

Doktorsexamen i ett ämne som speglar institutets verksamhet. Utmärkt skriven och talad svenska samt goda kunskaper engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder:

Vid tillsättning av tjänsten fästes lika vikt vid graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskriva arbetsuppgifterna.

Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

  • Redogörelse över planerad forskning (max 1 sida).
  • Redogörelse för sökandens vetenskapliga, pedagogiska och administrativa verksamhet och skicklighet (max 3 sidor).
  • CV inklusive fullständig förteckning över vetenskapliga arbeten och övriga publicerade skrifter.
  • Eventuella övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare Jenni Hjohlman senast den 20 september 2021.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Institutets direktör, Jenny Wallensten, tel. +30-210-9232102, jenny.wallensten@sia.gr

Styrelsens sekreterare, Jenni Hjohlman, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se.

Stockholm den 17 augusti 2021

Institute News/ Positions

Job vacancy for a Senior Academic Librarian/Academic Librarian at the Nordic Library at Athens

Job vacancy for a Senior Academic Librarian/Academic Librarian at the Nordic Library at Athens

2024-06-10

Det Nordiska Biblioteket i Athen är ett fackbibliotek för arkeologi och antikens kultur. Biblioteket...

Position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens

Position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens

2022-02-25

Tjänst som biträdande direktör vid Svenska institutet i Athen Styrelsen för Svenska institutet i...

Temporary position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens, 2022

Temporary position as Assistant Director of the Swedish Institute at Athens, 2022

2021-08-26

VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet...

Job vacancy for a Librarian at the Nordic Library at Athens

Job vacancy for a Librarian at the Nordic Library at Athens

2020-06-16

Det Nordiske Biblioteket i Athen er et fagbibliotek for arkeologi og antikkens kultur. Biblioteket drives...

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2019

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2019

2018-04-27

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Position as Editor at the Editorial Committee of the Swedish Institutes at Athens and Rome

Position as Editor at the Editorial Committee of the Swedish Institutes at Athens and Rome

2016-05-24

Redaktör för publiceringsverksamheten vid Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom BAKGRUND Svenska...

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2017

Position as Assistent Director of the Swedish Institute at Athens 2017

2016-03-08

TJÄNST SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i...

Position as Director of the Swedish Institute at Athens

Position as Director of the Swedish Institute at Athens

TJÄNST SOM DIREKTÖR FÖR SVENSKA INSTITUTET I ATHEN Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar...

×
×

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More