The Athens Greek Religion Seminar

Organizers The Swedish Institute and Jenny Wallensten welcome scholars with an interest in ancient Greek religion to participate in the discussions of the Athens Greek Religion Seminar.

The Athens Greek Religion Seminar

Programme, Spring 2018

Organizers The Swedish Institute and Jenny Wallensten welcome scholars with an interest in ancient Greek religion to participate in the discussions of the Athens Greek Religion Seminar…

Digitizing the Cultural heritage

International Conference, 12–14 February 2018, Athens, Greece

Historians and archaeologists are gradually focusing more on the digital transduction of texts and materials. Repositories, databases, 3D artifacts, immersive environments, interactive maps, and computer games are means by which the past is currently reproduced and conveyed.

The Athens Greek Religion Seminar

Nanno Marinatos, ˮThe New Minoan Religion: Was Evans or Nilsson Right?ˮ

Nanno Marinatos, will give a talk entitled The New Minoan Religion: Was Evans or Nilsson Right?

on January 16, 2018, at 19.00, at the Swedish Institute at Athens, Mitseon 9.

Welcome!

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019

I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk kurs på avancerad nivå om 7,5 hp med plats för tio studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. Liksom vid flera tidigare tillfällen, inbjuder institutet härmed institutioner i Sverige att anmäla intresse för att ge en sådan kurs under 2019 i samarbete med institutets personal.

Kursen måste på något vis anknyta till institutets uppdrag och verksamhet samt ämnesmässigt vara av en sådan karaktär att den måste ges på plats i Athen. Likaså bör den skilja sig från den arkeologiska kursen och istället ha tydligt tvärvetenskaplig inriktning. Finansieringen av kursen sker genom att institutet bidrar med boende, resor och lärartimmar till en kostnad ej överstigande 100 tkr. Institutionen, å sin sida, bidrar med administration (utlysning, registrering, rapportering) och lärartimmar. Kursen kan med fördel inledas och avslutas i Sverige enligt modellen 1+3+1 veckor, men det är inget krav.

Den inskickade intresseanmälan måste vara förankrad vid institutionen (prefekt och studierektor) och skall inkludera:

  1. Kortfattad kursbeskrivning (max. 1 sida)
  2. Översiktligt schema (max. 2 sidor)
  3. Budgetförslag dimensionerat utifrån tio kursdeltagare och en eller två lärare (max. 1 sida)

Intresseanmälan skickas som ett dokument senast den 15 januari 2018 per e-post till styrelsens sekreterare Michael Lindblom: michael.lindblom@antiken.uu.se.

Uppsala 2017-12-05

Research grants 2018/2019

Utlysning av stora forskningstipendiet 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

NYTT: Ultysning av två mindre forskninsstipendier 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

All texts in archive: 232

We use cookies to enhance your online experience.
By browsing our site, you agree to our use of cookies.

Read More