en el sv

Human-Environment Interaction in the Peloponnese over 5000 Years: An Integrated History

Kursen belyser samspelet mellan människa, miljö och klimat på Peloponnesos, Grekland. Historiska källor och arkeologiskt material kombineras med miljö- och klimatrekonstruktioner till ett tvärvetenskapligt angreppssätt som ger en ökad förståelse av kopplingen mellan miljöhistorisk och kulturhistorisk förändring från stenåldern till och med den romerska perioden (6800 f.Kr.– 300 e.Kr.). Kursen erbjuder en bättre förståelse kring hur olika typer av sociokulturella strukturer och ekonomier hanterade och förändrade sina miljöer till beboeliga och brukbara landskap i ett långtidsperspektiv, samt hur miljö- och klimatförändringar påverkar samhällsutveckling och socioekonomiska strukturer och deras fortlevnad.

Kursen introduceras med en veckas Internetbaserade studier, vecka 2-4 tillbringas i Grekland med föreläsningar, seminarier och exkursioner. Kursen är av sådan art att obligatorisk närvaro krävs. Den sista studieveckan ägnas åt färdigställande av en skriftlig hemtentamen.

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Culture

Publications

Alternative Archives

Archaeological Projects

Authors

Text Calendar

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept cookies Find out more