el

Participation in the archaeological fieldwork at Hermione

August 18-September 7, 2019

27/05/2019

Under sensommaren 2019 kommer Svenska institutet i Athen i samarbete med den arkeologiska myndigheten i Argolis att genomföra en femte fältsäsong i Hermione, Peloponnesos, inom ramen för projektet Hermione – a model city? Utöver fortsatt arbete med att dokumentera synliga spår av den antika staden i det moderna urbana landskapet kommer i år också mindre utgrävningar att genomföras med syfte att utforska tre anomalier lokaliserade genom magnetometerundersökningar 2018. Detta sker under ledning av institutets biträdande direktör Patrik Klingborg.

Under fältveckorna kommer vi ha möjlighet att låta upp till tre studenter delta. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta hela utgrävningsprocessen från ytrensning till fyndhantering samt i mån av tid dokumentation av stadens akvedukt. Deltagare ska vara förberedda på långa arbetsdagar i varmt klimat. Projektet står för resa t/r, boende och traktamente som ska täcka övriga kostnader.

För ansökningar om att delta samt vidare information kontakta Patrik Klingborg (patrik.klingborg@sia.gr). Ansökningar ska inkludera CV med fokus på relevanta tidigare fälterfarenheter och färdigheter.

Deadline för ansökningar 15 juni 2019.

Utlysning for deltagande Hermione 2019

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar