el

Hjalmar Gullberg och det godartade utanförskapet

Föredrag av Jonas Thornell

14/01/2019

Välkomna till ett föredrag om Hjalmar Gullberg, hans dikter och tid i Grekland.

På onsdag den 23 januari kl. 19.00 håller Jonas Thornell från Hjalmar Gullberg-institutet ett föredrag med titeln Hjalmar gullberg och det godartade utanförskapet.

Skribenten Jonas Thornell berättar om Hjalmar Gullbergs dikning och leverne. Fokus ligger på hans sjätte diktsamling, Att övervinna världen, som gavs ut 1937; den heliga tystnadens betydelse samt värdet av stillhet och tillbakadragenhet.
Jonas kommer även berätta om Hjalmar Gullbergs resa till Grekland år 1932. Under kvällen läser han även upp några väl utvalda Gullbergdikter.

Varmt välkomna!

Bifogad fil: Inbjudan

Inbjudan J

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar