el

Text Archives: Texts from Month May 2016 - PAGE: 1

Position as Editor at the Editorial Committee of the Swedish Institutes at Athens and Rome

24/05/2016

Redaktör för publiceringsverksamheten vid Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom

BAKGRUND

Svenska institutet i Athen och Svenska institutet i Rom har sedan många år en väletablerad och välkänd publiceringsverksamhet som omfattar tidskriften Opuscula samt utgivning av konferensvolymer, publikationer från arkeologiska projekt och monografier. Alla publicerade alster genomgår internationell peer review.

Text Archives

Texts from Month May 2016

Recent by Category

News

Cultural events

Research

Education

Publications

Text Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar