el

Text Archives: Texts from Month February 2019 - PAGE: 1/1

Till Torstens minne

05/02/2019

Vi har nåtts av nyheten att Torsten Kälvemark, vår tidigare styrelseordförande har gått bort vid en ålder av 77 år. Torsten tillhörde den numera sällsynta skaran av ämbetsmän i statens tjänst som också är humanister och skriftställare. Under sin långa karriär var han bland annat kulturråd i London samt arbetade för Vetenskapsrådet och Högskoleverket. [...]

The Athens Greek Religion Seminar by F. Dibble

05/02/2019

Flint Dibble  (American School of Classical Studies at Athens) will give a talk entitled  Meat on the Bones: Zooarchaeological Patterns of Ancient Greek Sacrifice at the Swedish Institute (Mitseon 9), Tuesday, February 12, 2019, at 15.00. [...]

Text Archives

Texts from Month February 2019

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar