el

Text Archives: Texts from Month December 2017 - PAGE: 1/1

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå

13/12/2017

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019 I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk kurs på avancerad nivå om 7,5 hp med plats för tio studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. [...]

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019

13/12/2017

I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk kurs på avancerad nivå om 7,5 hp med plats för tio studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. Liksom vid flera tidigare tillfällen, inbjuder institutet härmed institutioner i Sverige att anmäla intresse för att ge en sådan kurs under 2019 i samarbete med institutets personal.

Research grants 2018/2019

13/12/2017

Utlysning av stora forskningstipendiet 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

NYTT: Ultysning av två mindre forskninsstipendier 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Innehåll och antagning

07/12/2017

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta vara västerlandets vagga, katalysatorer av konst, filosofi och civilisation, tidlösa representanter för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. [...]

Aegean Lectures - Programme academic year 2017-2018

01/12/2017

The Aegean Lectures are organized in collaboration with Aegeus – Society for Aegean Prehistory. The lectures are designed to present new findings, new excavations and new research studies on the prehistory of the Aegean and neighbouring regions, such as Cyprus and Asia Minor, from the Palaeolithic to the Early Iron Age (Geometric times).

Text Archives

Texts from Month December 2017

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar