el

Text Archives: Education - PAGE: 1/3

Arkeologi i Grekland (7,5 hp)

Kurs på grundnivå, VT19

27/09/2018

Upptäck Greklands arkeologi på plats!   Kursen vänder sig till studenter inom humaniora som vill bekanta sig med arkeologi i Grekland. Kursen ger en grundläggande förståelse för det antika Greklands arkeologi och omfattar studier av arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar. Materialet studeras i Athen, såväl som i andra regioner, dit exkursioner företas. [...]

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå

13/12/2017

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019 I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk kurs på avancerad nivå om 7,5 hp med plats för tio studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. [...]

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019

13/12/2017

I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk kurs på avancerad nivå om 7,5 hp med plats för tio studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. Liksom vid flera tidigare tillfällen, inbjuder institutet härmed institutioner i Sverige att anmäla intresse för att ge en sådan kurs under 2019 i samarbete med institutets personal.

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Innehåll och antagning

07/12/2017

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta vara västerlandets vagga, katalysatorer av konst, filosofi och civilisation, tidlösa representanter för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. [...]

Multidisciplinary Perspectives on Ancient and Modern Democracy: the Challenges of an Ancient Idea in the Modern world

26/07/2017

In the autumn of 2017, the Swedish Institute at Athens, in collaboration with Uppsala University and Stockholm University, will organize an advanced level course about the concept of democracy. Democratic governance is something that is usually taken for granted in the Western world, but what does “democracy” really mean? What counted as democracy yesterday, what is democracy today, and how will we understand it tomorrow?

Film across the borders

Master Classes and Seminars with Nicolas Kolovos and Olle Wirenhed

24/04/2017

  • 1
  • 2

Swedish-Greek award-winning film director Nicolas Kolovos, accompanied by the Swedish creative producer Olle Wirenhed will visit Athens for a series of master classes and exiting events. They will talk about their work and about today’s film industry with specific focus on co-productions between Sweden and Greece, as well as between Sweden and other European countries. [...]

Educational Programs

01/01/2017

The Swedish Institute at Athens arranges regular educational programmes for postgraduate students enrolled at universities in Sweden. Among the programmes, which are always organized in co-operation with a Swedish university, The Archaeology and History of Ancient Greece: A Travelling Seminar has the longest tradition going back all the way to the Institute’s founding in 1948. [...]

All texts in archive: 19

Text Archives

Education

All texts in archive: 19

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar