el

Text Archives: Education - PAGE: 1

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå

13/12/2017

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk kurs på avancerad nivå om 7,5 hp med plats för tio studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. [...]

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Innehåll och antagning

07/12/2017

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta vara västerlandets vagga, katalysatorer av konst, filosofi och civilisation, tidlösa representanter för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. Vilken roll spelar uppfattningar av antiken i dessa moderna sammanhang? Denna tvärvetenskapliga kurs jämför Rom med Athen och möter på så vis det antika arvet och det ”klassiska” i samtiden. Genom en veckas diskussioner och undervisning i vardera stad utforskar vi det antika arvets internationella dragningskraft från 1700-talets Grand Tour till dagens massturism. Vi undersöker arkeologins inverkan på och samspel med samtida urbana landskap, och analyserar politiska användningar av ”klassiska” förebilder och det antika förflutna, från Napoleon till EU.

Multidisciplinary Perspectives on Ancient and Modern Democracy: the Challenges of an Ancient Idea in the Modern world

26/07/2017

In the autumn of 2017, the Swedish Institute at Athens, in collaboration with Uppsala University and Stockholm University, will organize an advanced level course about the concept of democracy. Democratic governance is something that is usually taken for granted in the Western world, but what does “democracy” really mean? What counted as democracy yesterday, what is democracy today, and how will we understand it tomorrow?

Film across the borders

Master Classes and Seminars with Nicolas Kolovos and Olle Wirenhed

24/04/2017

  • 1
  • 2

Swedish-Greek award-winning film director Nicolas Kolovos, accompanied by the Swedish creative producer Olle Wirenhed will visit Athens for a series of master classes and exiting events. They will talk about their work and about today’s film industry with specific focus on co-productions between Sweden and Greece, as well as between Sweden and other European countries. This is a great opportunity to see clips of their work and some of their short films, among others “FIG”, which have won several international film awards.

Attached files: CV Nicolas Kolovos, CV Olle Wirenhed

Educational Programs

01/01/2017

The Swedish Institute at Athens arranges regular educational programmes for postgraduate students enrolled at universities in Sweden.
Among the programmes, which are always organized in co-operation with a Swedish university, The Archaeology and History of Ancient Greece: A Travelling Seminar has the longest tradition going back all the way to the Institute’s founding in 1948. It is nowadays given biannually, and from 2014 onwards during the autumn semester. Every second year the Institute gives a thematic course, which during the last couple of years has focused on continuity in cultic practices from Antiquity up to the present.

Confronting the Classics

22/10/2016

At the moment the international and interdisciplinary two-week course “Confronting the Classics”, hosted by the Swedish and Dutch institutes in Rome and Athens, is in the Greek capital, after a stimulating and rewarding week in Rome.

Number οf Entries: 17

Text Archives

Education

Number οf Entries: 17

Recent by Category

News

Cultural events

Research

Education

Publications

Text Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar