el

Text Archives: Education - PAGE: 1/3

Arkeologi i Grekland (7,5 hp)

Kurs på grundnivå, VT19

Published: 27/09/2018

Upptäck Greklands arkeologi på plats!   Kursen vänder sig till studenter inom humaniora som vill bekanta sig med arkeologi i Grekland. Kursen ger en grundläggande förståelse för det antika Greklands arkeologi och omfattar studier av arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar. Materialet studeras i Athen, såväl som i andra regioner, dit exkursioner företas. [...]

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå

Intresseanmälning av tematisk kurs på avancerad nivå vid Svenska institutet i Athen 2019 I samarbete med något lärosäte i Sverige ger Svenska institutet i Athen vartannat år en tematisk kurs på avancerad nivå om 7,5 hp med plats för tio studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. [...]

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, April 16-29, 2018

Innehåll och antagning

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta vara västerlandets vagga, katalysatorer av konst, filosofi och civilisation, tidlösa representanter för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. Vilken roll spelar uppfattningar av antiken i dessa moderna sammanhang? Denna tvärvetenskapliga kurs jämför Rom med Athen och möter på så vis det antika arvet och det ”klassiska” i samtiden. Genom en veckas diskussioner och undervisning i vardera stad utforskar vi det antika arvets internationella dragningskraft från 1700-talets Grand Tour till dagens massturism. Vi undersöker arkeologins inverkan på och samspel med samtida urbana landskap, och analyserar politiska användningar av ”klassiska” förebilder och det antika förflutna, från Napoleon till EU.

Multidisciplinary Perspectives on Ancient and Modern Democracy: the Challenges of an Ancient Idea in the Modern world

In the autumn of 2017, the Swedish Institute at Athens, in collaboration with Uppsala University and Stockholm University, will organize an advanced level course about the concept of democracy. Democratic governance is something that is usually taken for granted in the Western world, but what does “democracy” really mean? What counted as democracy yesterday, what is democracy today, and how will we understand it tomorrow?

Film across the borders

Master Classes and Seminars with Nicolas Kolovos and Olle Wirenhed

  • 1
  • 2

Swedish-Greek award-winning film director Nicolas Kolovos, accompanied by the Swedish creative producer Olle Wirenhed will visit Athens for a series of master classes and exiting events. They will talk about their work and about today’s film industry with specific focus on co-productions between Sweden and Greece, as well as between Sweden and other European countries. This is a great opportunity to see clips of their work and some of their short films, among others “FIG”, which have won several international film awards.

Attached files: CV Nicolas Kolovos, CV Olle Wirenhed

All texts in archive: 20

Text Archives

Education

All texts in archive: 20

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar