el

Text Archives: Institute News/ Announcements - PAGE: 2/3

STORA FORSKNINGSSTIPENDIER 2019/2020 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

05/12/2018

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. [...]

Stipendium för forskning I Grekland

01/02/2018

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 SEK till forskare som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska Institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum.

Research grants 2018/2019

13/12/2017

Utlysning av stora forskningstipendiet 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

NYTT: Ultysning av två mindre forskninsstipendier 2018/2019 vid Svenska institutet i Athen

Research grants 2017/2018

22/11/2016

FORSKNINGSSTIPENDIER 2017/2018 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets forskningsstipendier för höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland.

Online treasure hunt competition 2016!

29/07/2016

Take part in this year’s online competition and win a free language course in Swedish, English, French, German, Polish, Czech or Italian! To participate, visit the European Day of Languages’ online competition site . The winners will be announced at the European Day of Languages event held at Klafthmonos Square on 24 September. Closing date for entries: Sunday 18 September 2016 [...]

Mass graves in Faliron Delta

07/07/2016

In April news of sensational findings in Faliron Delta, where a new opera house and a national library are being constructed by the Stavros Niarchos Foundation, hit newspapers and TV channels both in Greece and abroad. Mass graves containing the bodies of more than 80 executed, mostly young males were found, and there is some likelihood that the victims are those who supported the coup attempt of Cylon in the 630s BC.

All texts in archive: 20

Text Archives

Institute News/ Announcements

All texts in archive: 20

Recent by Category

Institute News

Research

Education

Cultural Events

Publications

Alternative Archives

Reports from Projects

Authors

Text Calendar