Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Spatial Approaches to Ancient Greek and Cypriot Landscapes

Workshop στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

2023-12-19


Σας προσκαλούμε στο workshop 

Spatial approaches to Greek and Cypriot landscapes.

Το workshop θα διε­ξα­χθεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, 3.00–7.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Δρ Christopher Nuttall chrnutt@arch.uoa.gr

Με την ευγενική υποστήριξη του Vetenskapsrådet.

Πρόγραμμα

15.00 – Dr. Christopher Nuttall – Introduction

Postdoctoral fellow, Swedish Institute at Athens and National and Kapodistrian University of Athens

15.10 – Dr. Giorgos Sofianos – Organization of Space in Prepalatial Crete: The Example of Myrtos Fournou Korifi Settlement

Archaeologist, Dipylon Society

15.35 – Dr. Christopher Nuttall – Spatial markers of coastscape engagement in Aegean prehistory

Postdoctoral fellow, Swedish Institute at Athens and National and Kapodistrian University of Athens

16.00 – Dr. Kalliopi Efkleidou – Divided and connected: multi-scalar analysis of the settlement landscape of the Late Bronze Age central Macedonia

Archaeologist, Netherlands Institute at Athens

16.25Refreshments

17.00 – Dr. Sergios Menelaou – Ceramic landscapes in the northeast Aegean islands: ’mapping’ prehistoric connectivity through pottery analysis.

Postdoctoral fellow, British School at Athens

17.25 – Professor Konstantinos Kopanias1, Ioannis Bairaktaris2, Andreas Ladas2 and Efstratios Mavros2 Mental Maps and the Development of Ancient Cartography: the Case of Ps.-Skylax and Stadiasmus

1 Associate Professor, National and Kapodistrian University of Athens

2 PhD Candidate, National and Kapodistrian University of Athens

17.50 – Andreas Ladas and Dimitris Papageorgiou – Coastal Sanctuaries between Coast and Sea Scapes: a Mariner’s View according to Ps.-Scylax

PhD Candidates, National and Kapodistrian University of Athens

18.15 – Professor Alex Knodell (via videolink) – Remote Sensing, Lidar Analysis, and Quantifying Landscapes in Small Cycladic Islands

Associate Professor, Carleton College

18.40 – General discussion.

Note: Presentations are 20 minutes with 5 minutes reserved for questions.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

Συνημμένα αρχεία: Poster, Πρόγραμμα

Δηλώστε συμμετοχή εδώ


Εκτύπωση στις: 2024-05-18
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=929