Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Φθινόπωρο 2023

2023-07-05


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023

Πρόγραμμα

26 Σεπτεμβρίου, 17.00
Σοφία Ανεζίρη: Religious Munificence in the Community: Α Phenomenon with Various Motives

10 Οκτωβρίου, 17.00
Αθανασία Ζωγράφου: Story-telling and Ritual Power

23 Οκτωβρίου, 09.30 
Round Table Discussion in Collaboration with the Epichorios Series, Universität Münster.
130 years
Lakonische Kulte: Current Trends and Future Perspectives on Religion in Laconia

28 Νοεμβρίου, 19.00
The Biannual Martin P. Nilsson Lecture on Greek Religion
Renaud Gagné: How to Write a Festival? The Ritual Archive of Ancient Greek Literature

12 Δεκεμβρίου, 17.00
Δέσποινα Ιωσήφ: Pagans and Christians Out and About after Hours

Οι διαλέξεις θα λαμβάνουν χώρα υβριδικά, με ζωντανή παρουσία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη διαδικτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.sia.gr

Σας περιμένουμε!

Επισυναπτόμενο αρχείο: THE ATHENS GREEK RELIGION SEMINAR ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023


Εκτύπωση στις: 2024-06-22
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=843