Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Gazetteering Pausanias: Athens and Beyond

Άννα Φωκά, Elton Barker, Brady Kiesling, Κυριακή Κωνσταντινίδου & Linda Talatas

2023-01-11


Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και το έργο Digital Periegesis (Πανεπιστήμιο Ουψάλα) σας προσκαλούν στο workshop των Άννα Φωκά, Elton Barker, Brady Kiesling, Κυριακή Κωνσταντινίδου και Linda Talatas, με τίτλο:

Gazetteering Pausanias: Athens and Beyond

Το workshop θα διεξαχθεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, 5.00–7.00 μμ. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

Συνημμένα αρχεία: flyer

Δήλωση συμμετοχής


Εκτύπωση στις: 2024-02-21
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=763