Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Ionian Khora: Fragility and Resilience of Rural Landscapes in Ionia

Διάλεξη της Elif Koparal

2023-01-11


Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στη διάλεξη της Elif Koparal, Πανεπιστήμιο Mimar Sinan Fine Arts στην Κωνσταντινούπολη, με τίτλο:

Ionian Khora: Fragility and Resilience of Rural Landscapes in Ionia

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, ώρα 7.00 μμ.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

Συνημμένα αρχεία: flyer, περίληψη

Δήλωση συμμετοχής


Εκτύπωση στις: 2024-02-21
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=760