Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Άνοιξη 2023

2022-12-09


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΟΙΞΗ 2023

Πρόγραμμα

14 Φεβρουαρίου, 17.00
Oliver PilzA Cult Statue of Aphrodite from Gerasa (Jerash)

14 Μαρτίου, 17.00
Gina Salapata: Male Boiotian Bust-Protomes: From Technique to Religious Meaning.

29 Μαρτίου, 17.00 
Round Table Discussion in Collaboration with the Roman Seminar
Silvana Blazevska, Dafni Maikidou-Poutrinou & Barbette Spaeth: Aspects of the Cult of Isis in Roman Greece

4 Απριλίου, 17.00
Saskia Peels-Matthey: Understanding Gods as Networks of Meaning: Some Case Studies Considered

25 Απριλίου, 17.00
Marion Meyer: Death of a Parthenos: the Case(s) of Aglauros

16 Μαΐου, 17.00
Marcella Boglione: Relics of Ritual Performances at the Piano del Tamburino – Himera

6 Ιουνίου, 17.00
Sandra Blakely: The Anthropology of an Island Cult: Myth, Complexity, and Maritime Networks of the Mysteries of the Great Gods of Samothrace

20 Ιουνίου, 17.00
Vinciane Pirenne-Delforge & Gabriella Pironti: Rethinking Greek Goddesses: From Aphrodite to Hera

Οι διαλέξεις θα λαμβάνουν χώρα στις 17:00 με ζωντανή παρουσία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.sia.gr

Σας περιμένουμε!

Επισυναπτόμενο αρχείο: THE ATHENS GREEK RELIGION SEMINAR SPRING 2023


Εκτύπωση στις: 2024-05-28
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=751