Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Διάλεξη για την αρ­χαία ελ­λη­νι­κή θρη­σκεία προς τιμήν του Martin P. Nilsson

Nicole Belayche, "On the Giants’ Shoulders"

2021-10-04


Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην διάλεξη για την αρ­χαία ελ­λη­νι­κή θρη­σκεία προς τιμήν του Martin P. Nilsson, THE MARTIN P. NILSSON LECTURE ON GREEK RELIGION

"On the Giants’ Shoulders". The Eleusinian mysteries in the Roman period, between historiography, literary traditions and epigraphy

της Nicole Belayche, Directeure d’études (Pr.) émérite, École Pratique des Hautes Études, Paris,  

την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου, 2021 στις 7 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Πλάκα.

Η διά­λε­ξη θα δοθεί στα αγγλικά.

Στείλτε e-mail στο swedinst@sia.gr προ­κει­μέ­νου να δηλώσετε συμ­με­το­χή με φυσική παρουσία ή να λά­βε­τε σύν­δε­σμο για την εγ­γρα­φή σας στην πλατφόρμα του Zoom.  

Συνημ­μέ­να αρ­χεία: Πρόσκληση


Εκτύπωση στις: 2024-06-17
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=548