Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Θέση εργασίας ως αναπληρωτής υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2022

2021-08-26


VIKARIAT SOM BITRÄDANDE DIREKTÖR VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed ett vikariat som biträdande direktör vid Institutet för en tid av totalt tio månader att tillträdas den 1 februari 2022.

Anställningen kan, beroende på vad som passar sökanden bäst, förläggas antingen till perioden 1 februari 2022 till 30 november 2022 eller delas upp i två block, 1 februari till 30 juni 2022 samt 1 september 2022 till 31 januari 2023. Vid en uppdelning i två perioder kan eventuellt intresse gällande anställning enbart första eller andra halvan diskuteras med direktören.

Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår undervisning, administration och forskning. Lön efter överenskommelse. Enligt stadgarna är Institutets uppgift att befrämja utforskandet av Greklands antika kultur, att förmedla kunskap om denna och därmed berika vår egen kultur samt stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Arbetsuppgifter:

Behörighetskrav:

Doktorsexamen i ett ämne som speglar institutets verksamhet. Utmärkt skriven och talad svenska samt goda kunskaper engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder:

Vid tillsättning av tjänsten fästes lika vikt vid graden av vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet relevant för genomförandet av de ovan beskriva arbetsuppgifterna.

Sökanden skall i sin ansökan inkludera:

Ansökan insändes per e-post som ett sammanhängande PDF-dokument till styrelsens sekreterare Jenni Hjohlman senast den 20 september 2021.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Institutets direktör, Jenny Wallensten, tel. +30-210-9232102, jenny.wallensten@sia.gr

Styrelsens sekreterare, Jenni Hjohlman, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se.

Stockholm den 17 augusti 2021


Εκτύπωση στις: 2024-06-17
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=519