Ετήσια συνέλευση 2021

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, 7.00 μ.μ.

2021-04-13


Σημειώστε ότι η συνέλευση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Ετήσια συνέλευση 2021

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην Ετήσια συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, στις 7.00 μ.μ.

Πρόγραμμα

Χαιρετισμός
Α.E. Charlotte Sammelin, Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα

Το Έργο του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών κατά το έτος 2020
Δρ. Jenny Wallensten, Διευθύντρια

Εισαγωγική ομιλία
Κα. Μαρία Βαϊοπούλου, Προϊσταμένη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

The Greek-Swedish Ar­chae­o­log­i­cal Work at Thes­salian Vlo­chos
Διάλεξη από τον δρ. Robin Rönnlund, Υπότροφος Wen­ner-Gren,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Δηλώ­στε συμ­με­το­χή στέλ­νο­ντας e-mail στο swedinst@sia.gr προ­κει­μέ­νου να λά­βε­τε σύν­δε­σμο για την εγ­γρα­φή σας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!


Εκτύπωση στις: 2022-12-09
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=480&export=html