Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Επικοινωνία και σύγκρουση: Οι Έλληνες στην αρχαία Κυρηναϊκή

Kristian Göransson, Διδάκτωρ

2021-03-09


Το ερευνητικό έργο στοχεύει στην ανάδειξη μιας περιόδου και ενός τόπου στην ιστορία της Μεσογείου που δεν έχει λάβει την προσοχή που του αξίζει. Για 600 χρόνια υπήρχε μια ακμάζουσα ελληνική κουλτούρα στη σημερινή ανατολική Λιβύη. Στην περιοχή κυριαρχούσε η Κυρήνη, μια ελληνική αποικία που ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ., η οποία με τη σειρά της ίδρυσε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις σε αυτό το τμήμα της Βόρειας Αφρικής, γνωστό ως Κυρηναϊκή. Με επίκεντρο την Κυρηναϊκή, το ερευνητικό έργο βασίζεται σε ανάλυση των συνδυασμένων ιστορικών και αρχαιολογικών πηγών. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το έργο η ανάλυση των δικτύων μέσω των οποίων η Κυρηναϊκή συνδέθηκε με τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο, τόσο στο εμπόριο όσο και στην οικονομία, καθώς και στη θρησκεία και στον πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια. Η ελληνική παρουσία στην Κυρηναϊκή χαρακτηρίστηκε τόσο από την επαφή όσο και από τη σύγκρουση με τους Λιβύους που ήδη ζούσαν εκεί, αλλά και μεταξύ της ετερογενούς ομάδας που συγκροτούσαν οι ίδιοι οι Έλληνες. Σε μια εποχή που η μετανάστευση στη Μεσόγειο κατευθύνεται από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη, το ερευνητικό έργο επιδιώκει να ρίξει φως στο γεγονός ότι στην αρχαιότητα το ρεύμα πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων εγκαταστάθηκε στη Λιβύη. Όταν η κατάσταση που βρίσκει σήμερα τη χώρα σε αναταραχή σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενεργά αρχαιολογικά προγράμματα και οι αρχαιολογικοί χώροι απειλούνται από καταστροφή και λεηλασίες, είναι πρωταρχικής σημασίας η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της αρχαίας ελληνικής Κυρηναϊκής.

Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από το Riksbankens Jubileumsfond (αριθ. επιχορήγησης P18-0071).

Ο ναός του Απόλλωνα στην Κυρήνη

Ο ναός του Απόλλωνα στην Κυρήνη


Εκτύπωση στις: 2024-07-16
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=457