Αρχή | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

PRAGMATA-COMMON GROUND

2020-06-12


Το ερευνητικό πρόγραμμα Common Ground είναι μια συνεργασία μεταξύ των Σουηδικών Ινστιτούτων Αθηνών, Ρώμης και Κωνσταντινούπολης στα πλαίσια δημιουργίας μιας κοινής ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία αφορά τη σουηδική αρχαιολογική έρευνα στη Μεσόγειο. Μέσω εργασιών συστηματικής καταγραφής και τεκμηρίωσης, θα διατίθεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα αρχαιολογικό υλικό από σουηδικές έρευνες σε Ελλάδα, Ιταλία και Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων και πολύτιμων εγγράφων (ημερολόγια, σχέδια κλπ.) από ανασκαφές στην Ασέα και στην Καλαυρεία (Ελλάδα), στην Acquarossa και στο San Giovenale (Ιταλία) καθώς και στα Λάβρανδα (Τουρκία).

Οι αναζητήσεις κατά χρονολογία, κατηγορία υλικού και προέλευση θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, την κατάσταση συντήρησης, τη θέση και τη διαθεσιμότητα του αρχαιολογικού υλικού, διευκολύνοντας έτσι την επιστημονική εργασία ενός ερευνητή ανεξάρτητα από το που βρίσκεται ο ίδιος. Η πλατφόρμα Common Ground θα είναι ανοιχτή τόσο για μελετητές όσο και για το ευρύ κοινό.

Το έργο ξεκίνησε το 2019 και χρηματοδοτείται από το Riksbankens Jubileumsfond.


Εκτύπωση στις: 2021-10-20
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=416