Αρχή | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Corpus Vasorum Antiquorum

Τόμος 5

2020-11-19


Το Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) είναι μια σειρά από καταλόγους ψηφιοποιημένων αρχαίων ελληνικών κεραμικών αγγείων σε συλλογές σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε το 1922 και έκτοτε έχουν δημοσιευτεί περίπου 400 τόμοι.

Οι σουηδικοί τόμοι δημοσιεύονται από το Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities από το 1980. Το CVA Sweden volume 5 μόλις δημοσιεύθηκε και μπορείτε να το προμηθευτείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://vitterhetsakad.bokorder.se/sv-SE/article/3966/corpus-vasorum-antiquorum-5, στην τιμή των 233 SEK.

Μπορείτε να προμηθευτείτε πολλούς από τους παλαιότερους τόμους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.vitterhetsakad.se/publikationer/serier/Corpus_Vasorum_Antiquorum


Εκτύπωση στις: 2023-04-01
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=402